Vrienden van De Schalm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In theaterseizoen 2015-2016 is Theater de Schalm gestart met ‘Vrienden van de Schalm‘.

Waarom hebben we de Vrienden opgericht?
Goede vrienden zijn belangrijk voor een theater. Zij komen over het algemeen graag naar het theater en dragen De Schalm en cultuur in het algemeen een warm hart toe. Zij zijn daarom belangrijk als ambassadeurs, maar ook als gesprekspartner, als netwerker en als donateur. Met de bijdragen van de Vrienden wil De Schalm bijzondere projecten tot stand kunnen brengen.

Doel
Theater de Schalm richtte in seizoen 2015-2016 Vrienden van De Schalm op met als hoofddoel een podium te kunnen blijven bieden aan bijzondere theaterproducties of lokale cultuurinitiatieven in het theater.  Ook meer ideële doelen kunnen onder het doel vallen. Hierbij valt te denken aan stimuleren van theaterbezoek door bijvoorbeeld alleenstaande ouderen of mensen met een zeer beperkt budget. Als Vriend helpt u dit mogelijk te (blijven) maken. Vrienden zijn bovendien ambassadeurs van De Schalm door hun verbondenheid met het theater.

Bijdrage
Op basis van een inventarisatie onder de huidige leden tijdens de Vriendenavond in mei 2016, heeft De Schalm besloten het lidmaatschap vast te stellen op 50 euro per persoon. Meldt u zich met twee personen op hetzelfde adres aan betaalt u samen 85 euro. Het staat u vrij een hoger bedrag in te leggen. Theater de Schalm beschikt over de ANBI status.

Wat krijgt u er voor terug?
– Eerste keuze uit voorstellingen in het nieuwe theaterseizoen 2017/2018 (pre-voorinschrijving)
– Eenmaal per jaar een Vriendenavond, inclusief Meet & Greet. Tijdens deze avond zal ook een toelichting worden gegeven wat er met het ingelegde geld is/wordt gedaan
– Minimaal 3 keer per jaar een aanbod  om met minimaal 50% korting een voorstelling te bezoeken uit een geselecteerd aanbod

Vereniging Vrienden van De Schalm
Om de belangen van de Vrienden en de ingelegde gelden beter te behartigen is besloten tot oprichting van een Vereniging Vrienden van De Schalm. Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 14 februari 2017 zijn de statuten vastgesteld en de bestuursleden benoemd.

De bestuursleden zijn:
– De heer Rob Goudvis – voorzitter
– Mevrouw Jans Pilmeyer – penningmeester
– De heer Hans van de Molengraft – bestuurslid
– Mevrouw Veja Hendriksen – secretaris

Vanuit De Schalm zijn Jan Wouda, Nancy van Dijck en Linda Heemstra betrokken bij de Vereniging Vrienden van De Schalm.

Meer informatie ontvangen of ook lid worden?
Mail reserveringen@deschalm.com

Geschiedenis
ARBO-verbouwing
Missie
Restaurant Studio ’61
Vrienden van De Schalm
Vacatures
Medewerkers
ANBI
Route en parkeren
meld je aan voor de nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van bijboekingen nieuwe voorstellingen en nog veel meer leuks? meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.
contact
  • Volg ons
  •   
kantoor algemeen
theaterkassa
blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van bijboekingen nieuwe voorstellingen en nog veel meer leuks? meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.